Name:

 

Zora Wörgötter

 

 

 

Affiliation:

 

Collection of Baroque Paintings and Sculptures, Moravian Gallery in Brno, Moravské nám. 1, 662 26 Brno, Czech Republic

 

 

 

E-mail:

 

zora.worgotter@moravska-galerie.cz

 

 

 

Web:

 

http://www.moravska-galerie.cz

 

 

 

Research:

 

Baroque painting

 

 

 

Short CV:

 

1986 - 1989 Secondary school of Fine Arts Brno, Atelier of Applied Painting, Brno, Czech Republic
 
1990 - 1997 Masaryk University, Faculty of Arts, History of Fine Arts and Ethnology, Brno, Czech Republic
 
1992 - 1993 Technical University, Faculty of Fine Arts, Atelier of Video art and Performance, Brno, Czech Republic
 
1993 Rijksuniversiteit te Utrecht, Faculteit der Letteren, Vakgroep Kunstgeschiedenis, The Netherlands
 
1997 - 2003 Assistant Curator of the Collection Old Paintings and Sculptures, Moravian Gallery, Brno, Czech Republic
 
since 2003 Curator of Baroque paintings and sculptures, Moravian Gallery, Brno
 

 

 

 

Publications:

 

Zora Peloušková, Malíři v Brně kolem roku 1600 - Příspěvek ke slovníku umělců. Opuscula historiae artium F 41: 1-28 (1998).
 
Zdeněk Kazlepka, Zora Peloušková, Italská kresba a malba 16.-18. století. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně 1. Brno (1998).
 
Zora Peloušková, Epitaf Šimona Kryblera z Altendorfu. Bulletin Moravské galerie v Brně 55: 8-13 (1999).
 
Zora Peloušková, Mše sv. Řehoře. In: K. Chamonikola (ed.) [kat.] Od gotiky k renesanci II. Brno 1999, s. 375-378, kat. č. 182 (also redaction of the catalogue and technological datas of the paintings and sculptures, curator assistant of the exhibition - also Bruxelles, Belgium (1998) and Roma, Italia (2000).
 
Zora Wörgötter, Sbírka starého umění Moravské galerie v Brně - zpráva o přírustcích nizozemského malířství 1997-2001. Bulletin Moravské galerie v Brně 57: 42-47 (2001).
 
Jiří Kroupa ed, Kat. La Moravie a la age baroque "Dans le miroir des ombres", Rennes 2002, kat. č. s. 111-113, kat č. s. 205-207, kat. č. 210-211, register s. 379-383, bibliography s. 361-373.