Baderova postgraduální stipendia v oboru chemie

Baderova stipendia v oboru chemie napomáhají mladým českým studentům získat možnost doktorandských studií na Harvard University, Columbia University, Imperiál College of London a University of Pennsylvania. Stipendia poskytují tříletou finanční podporu a pokrývají cestovní výlohy (zpáteční letenku). Kandidáti jsou vybíráni na základě jejich akademických výsledků a doporučujících dopisů. Informace o požadavcích jednotlivých univerzit jsou uvedeny níže. V žádostech zřetelně vyznačte, že máte zájem o Baderovo stipendium. S dalšími dotazy ohledně studijních programů a přihlášek se obracejte přímo na jednotlivé univerzity. Uchazeči o Baderova stipendia neplatí při podání žádosti administrativní poplatek.
 

Stipendia jsou poskytována Dr. Alfredem Baderem, zakladatelem Aldrich Chemicals, která je jednou z význačných firem na trhu s čistými chemikáliemi.
 

Harvard University

Stipendia se poskytují každoročně na studia organické a bioorganické chemie. Tato stipendia plně hradí školné a kapesné na dva roky studií. Uchazeč musí předložit výsledky jazykového testu TOEFL a zkoušky GRE z oboru chemie. Přihlášky ke studiu, které začíná v září se odevzdávají do konce prosince.

Materiály pro uchazeče lze získat na adrese:
Chairman of the Admissions Commitee
Graduate Admissions Office
Harvard University
Department of Chemistry and Chemical Biology
12 Oxfod Street, Cambridge MA 02138 USA
 

Columbia University

Tříletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy začínající v září 1997, v září 2000, v září 2003 a každý další třetí rok. Stipendista obdrží roční stipendium ve výši 16 250$, školné a poplatky za laboratorní výzkumy platí Columbia University a stipendistův sponzor pro doktorandský výzkum. Uchazeči musí předložit výsledky jazykového testu TOEFL a zkoušky GRE z oboru chemie. Přihlášky se odevzdávají do začátku ledna roku, v němž studijní program začíná.

Materiály pro uchazeče lze získat na adrese:
Department of Chemistry
Columbia University
3000 Brodway, M.C. 3173
New York, New York 10027 USA
gradapo@chemi.columbia.edu
 

Imperial College of London

Tříletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy začínající v září 1998, v září 2001, v září 2004 a každý další třetí rok. Stipendista obdrží roční stipendium ve výši 5 190Ł a dále kapesné na pokrytí základních životních potřeb, školních poplatků a výdajů na výzkumy. Při výběru kandidátů hraje důležitou úlohu vynikající ústní i písemná znalost angličtiny. Přihlášky se odevzdávají do 1. června roku, v němž studijní program začíná.

Materiály pro uchazeče lze získat na adrese:
Mr. A.J. Wilcox
Registry Division
Room 314, Sherfield Building
Imperiál College of Science, Technology and Medicine
South Kensington
London, England SW7 ZAY United Kingdom
 

University of Pennsylvania

Tříletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy začínající v září 1998, v září 2001, v září 2004 a každý další třetí rok. Stipendista obdrží roční stipendium ve výši 21 500$, školné a poplatky na laboratorní výzkumy platí University of Pennsylvania. Stipendista se musí zúčastnit anglického jazykového kurzu a pedagogického školení na University of Pennsylvania před začátkem školního roku. Při výběru Baderových stipendistů hraje velice důležitou úlohu ústní i písemná znalost angličtiny. Přihlášky se odevzdávají do 1. února roku, v němž studijní program začíná.

Materiály pro uchazeče lze získat na adrese:
Ms. Maria Mizak
Graduate Admissions
Department of Chemistry
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA 1904-6323 USA