Držitelé Baderova stipendia pro výzkum malířství 17. století
 

1993
 

 

Michal Šroněk

Ústav dějin umění AV ČR
 
 

1994
 

 

Petr Balcárek

Univerzita Palackého Olomouc - Život a dílo Jana Spillenbergera

Petr Svojanovský

Univerzita Karlova Praha (dnes Státní ústav památkové péče Praha) - Osobnost a dílo Leopolda Willmanna

Pavel Blatný

Univerzita Karlova Praha - Hans von Aachen, technologický výzkum jeho díla
 
 

1995
 

 

Štěpánka Müllerová

Univerzita Palackého Olomouc - Dionysios Straus a kulturní vztahy Moravy k Itálii ve 2. polovině 17. století

Petr Ingerle

Masarykova univerzita Brno (dnes Moravská galerie Brno) - Dílo Justa van Nypoort

Markéta Bašková

Univerzita Karlova Praha - Tobias Pock, následovník Karla Škréty
 
 

1996
 

 

Jiří Jůza

Univerzita Palackého Olomouc (dnes Galerie výtvarného umění Ostrava) - Karl Andreas Ruthart a problematika malby zvířat

Marian Pliska

Univerzita Palackého Olomouc - Život a dílo Karla Josefa Harringera

Zdeněk Kazlepka

Masarykova univerzita Brno (dnes Moravská galerie Brno) - Gottfried Libalt - malíř zátiší, krajin a figurální malby
 
 

1997
 

 

Petr Czajkowski

Masarykova univerzita Brno (dnes Ústav dějin umění AV ČR Praha, pracoviště Brno) - Jonas Drentwett v Augsburku, na Moravě a ve Vídni

Kateřina Náprstková

Univerzita Karlova Praha - Frans Leux a malíři z okruhu Abrechta z Valdštejna, uměleckohistorický a technologický průzkum závěsných obrazů

Blanka Polášková

Univerzita Karlova Praha - Cesty italských vlivů českém barokním malířství první poloviny 17. století
 
 

1998
 

 

Martina Sošková

Univerzita Karlova Praha (dnes Národní galerie Praha) - Portrét histoiré a jeho české realizace

Martin Pavlíček

Univerzita Palackého Olomouc (dnes Národní galerie Praha) - M. V. Halbax v Čechách, Rakousku a Německu

Andrea Rousová

Univerzita Palackého Olomouc (dnes Národní galerie Praha) - Dílo A. I. Godyna v Čechách a v Nizozemí
 
 

1999
 

 

Vladan Antonovič

Univerzita Palackého Olomouc - Kopisté ve službách olomoucké biskupa Karla z Liechtensteina-Castelcorna
 
 

2000
 

 

Zora Peloušková-Wörgötter

Moravská galerie Brno - Nizozemské malířství 17. století ve sbírkách Moravské galerie v Brně

Sylva Jandejsková-Dobalová

Univerzita Karlova Praha - Pašijový cyklus Karla Škréty v evropském kontextu

Veronika Štěpánková

Univerzita Palackého Olomouc - Malířské dílo Carpofora Tencally
 
 

2001
 

 

Johana Kofroňová

Univerzita Karlova Praha - Řešení prostoru v římské malbě 17. století a jeho vliv v Čechách

Markéta Gallová

Univerzita Karlova Praha a Albert-Ludwig University, Freiburg - Raná léta Karla Škréty v Itálii
 
 

2002
 

 

Petra Zelenková

Univerzita Karlova Praha - Antonín Martin Lublinský, život a dílo zakladatele barokního malířství na Moravě

Jiří Fronek

Univerzita Karlova Praha, - Johann Hiebel, freskař, figuralista a kvadraturista

Martina Kostelníčková

Univerzita Palackého Olomouc - Barokní knižní malba na Moravě
 
 

2003
 

 

Lenka Vaňková

Univerzita Palackého Olomouc - Justus Sustermans (1597-1681)

Jana Zapletalová

Univerzita Palackého Olomouc - Malíř Innozenzo Cristoforo Monti
 
 

2004
 

 

Andrea Rousová

Národní Galerie Praha - Česká žánrová malba 17. století

Pavel Panoch

Univerzita Palackého Olomouc - Malířské dílo Jana Jiřího Heringa a 30. jeho italské souvislosti

Dalibor Halátek

Univerzita Palackého Olomouc - Jan Jakub Stevens ze Steinfels
 
 

2005
 

 

Radka Miltová

Masarykova univerzita Brno - Carpoforo Tencalla, Andrea Lanzani a ovidiovská témata v malířství 17. století

Ondřej Jakubec

Muzeum umění (Arcidiecézní muzeum Olomouc) - Elias Hauptmann, umělecká osobnost v kontextu malířství pobělohorského období na Moravě

Magdalena Krejčová

Galerie Klatovy-Klenová - Obrazárna hrabat ze Stadion-Thannhausen a Warthausen
 
 

2006
 

 

Martin Krummholz

Karlova univerzita Praha - „Sacco di Mantova“ 1630-1631 a vznik uměleckých sbírek v Čechách a v Itálii

Sylva Dobalová

Karlova univerzita Praha - Mytologické obrazy Bartholomea Sprangera a „život figur před Sprangerem a po něm“

Jana Zapletalová

Univerzita Palackého Olomouc - Život a dílo Andrea Lanzaniho (1641-1712)